Tags: deetech

Robot đang làm thay con người mọi thứ. Làm thế nào để không bị mất việc?

Business | Công nghệ

Robot đang làm thay con người mọi thứ. Làm thế nào để không bị mất việc?

Robot đang làm thay con người mọi thứ. Đã đến lúc phải thay đổi tư duy và trang bị các kỹ năng cần thiết để không bị đào thải khi công nghệ vẫn không ngừng phát triển với tốc độ chóng mặt.