Tags: womenintech

Khi có càng ít vị trí CEO là nữ trong lĩnh vực công nghệ thì đó là cơ hội tốt

Business | Công nghệ

Khi có càng ít vị trí CEO là nữ trong lĩnh vực công nghệ thì đó là cơ hội tốt

Shark Trương Lý Hoàng Phi: "Khi càng có ít vị trí CEO là nữ trong lĩnh vực công nghệ thì đó là cơ hội tốt".