Loạt bài: #ALL iN ME là xu hướng mới về Name Card 4.0

Từ du lịch đến công nghệ 4.0

KINH DOANH | Tiền của tôi

Từ du lịch đến công nghệ 4.0

Những cú đấm bồi liên tiếp của dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp du lịch phải tạm ngưng và cũng không ít doanh nghiệp phải làm thêm công việc khác để duy trì "đứa con" của mình.